ثبت خاطرات رهام

گردش با دوستان

چند روز پیش با دوستان  مامانی رفتیم شاندیز حاجی رهام نزاشتی مامانی اصلا بشینه من فقط شمارو نگه داشتم ولی از آنجایی که مامانی دوستاشو چند سال بود ندیده بود موندیم و خوش گذشت   ...
9 آذر 1397
1